Joomla 3.9, ยังมีอีกเยอะ...

คุณสมบัติเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงสำหรับ developers, integrators, และ designers!

 • ใช้ return URL ไปยังปุ่มยกเลิก #20144
 • ทำการสร้าง URLs จากด้านผู้ดูแลไปยังด้านหน้าเว็บและ vice-versa #16879
 • การตรวจสอบ Checksum เกี่ยวกับการอัปเดตสำหรับส่วนเสริมหลัก และส่วนเสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม #17632 #17619
 • โหลดโมดูลด้วย ID ลงในเนื้อหาของคุณ #19362
 • แสดงแท็กของคุณต่อภาษา #19509
 • การติดต่อ: เชื่อมโยงชื่อผู้เขียนไปยัง URL หรืออีเมล #18258
 • สร้างเมนูเนื้อหาด้านผู้ดูแลระบบได้ด้วยตนเอง #20890
 • เว็บไซต์หลายภาษา: ปุ่มบนแถบเครื่องมือใหม่เพื่อใช้สำหรับแก้ไขความสัมพันธ์ #21022
 • เว็บไซต์หลายภาษา: แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ #21321
 • แสดงหมวดหมู่หลักของเนื้อหาและแก้ไขหมวดหมู่ได้โดยตรง #20740
 • รองรับรหัสผ่านแบบ Argon2id #20855
 • นำ &limitstart=0 / &start=0 ออกจากใน com_content #19467
 • ปรับปรุง reCAPTCHA แบบไม่ปรากฏ #18146

(คลิกที่หมายเลขรายงานปัญหาเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ GitHub)

* ชุดเครื่องมือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดย Joomla