vlastné polia v Joomla 3.7

Vlastné polia

Prejdite s obsahom do vyššej úrovne pomocou vlastných polí!

Chceli ste už niekedy vašim návštevníkom zobraziť doplnkové atribúty v článkoch, pri používateľoch a v kontaktoch? Pomocou vlastných polí máte teraz bezproblémovo integrovanú možnosť zobraziť ich aj vo frontende.
Vlastné polia ponúkajú viac než 15 rôznych typov ako napr. zoznamy, textové polia a dátumy... Administrátor ich môže vytvoriť pre články, používateľov a kontakty. Pri úprave článku sú polia zobrazené v osobitnej záložke a môžu byť vyplnené údajmi. Pomocou skupín polí je možné zoskupovať vlastné polia do ich vlastných záložiek. Dostupná je aj možnosť nastavenia prístupových úrovní, viacjazyčnosť, šablóny a mnoho ďalších nastavení, aby ich bolo možné prispôsobiť podľa vašich potrieb.
Pomocou niektorých udalostí zásuvných modulov od vývojárov rozšírení tretích strán je možné jednoducho integrovať funkciu vlastných polí do ich komponentov. Budú vyzerať ako časť ich rozšírenia, podobne ako v kategóriách, značkách alebo histórii.
Nová skupina zásuvných modulov “Polí” vám umožní definovanie nových vlastných typov polí. Napríklad zásuvný modul Twitter môže zobrazovať tweety na stránke s článkom podľa zadaného hashtagu.

IntegrátorDizajnérVývojár
Viacjazyčná Joomla 3.7

Viacjazyčné stránky

Vytváranie a správa viacjazyčných stránok nebola nikdy jednoduchšia!

Vytváranie viacjazyčných webov je jednoduchšie a lepšie spravovateľné vďaka funkcii viacjazyčných prepojení.
Nový komponent Viacjazyčných prepojení vám umožní prekladanie vášho obsahu z jedného rozhrania. Vývojári rozšírení tretích strán môžu pripraviť ich rozšírenia na integráciu tejto novej funkcie.
V nástroji správy viacjazyčného obsahu je teraz výrazný bonus, keďže jazyk obsahu je teraz vytváraný automaticky počas inštalácie nového jazykového balíčka. Vám stačí len kliknúť na uverejnenie!
A to ešte nie je všetko: Upravujte váš preložený obsah len pomocou kliknutia na ikonu jazyka. Vyberajte, upravujte a mažte vaše prepojené položky v záložke asociácií vo vašej položke menu...

IntegrátorVývojár
Vylepšený pracovný postup v Joomla 3.7

Vylepšený pracovný postup

Vytvorte vaše položky menu a typ obsahu v jednom kroku!

Obsah na prvom mieste’ je to predsa v srdci nášho redakčného systému.
Uprednostňujte pracovný postup pomocou niekoľkých krokov, generovanie kategórií a článkov a potom budovanie menu. Jednoducho môžete prepájať položky menu s kategóriami a článkami. Joomla! 3.7 to teraz robí oveľa rýchlejšie a výrazne intuitívnejšie.
Teraz môžete vytvárať “trojice”: položka menu, článok a kategória - všetko v jednom kroku bez akéhokoľvek preskakovania medzi obsahom, kategóriami a správcom menu.
Pri vytváraní položky menu s ‘jedným článkom’ kliknite na ‘tlačidlo vytvoriť’, napíšte váš článok, uložte ho a potom vytvorte kategóriu... Hotovo!
Môžete tiež vytvoriť kontakt, kanál noviniek a alias položky menu za behu.

Drobné zmeny, ktoré zvýraznia rozdiel

 • Prezrite si globálne nastavenia vo vašej položke, už žiadne pokusy alebo dvojitá kontrola.
 • Modernizovaná šablóna vzhľadu administrácie.
 • Aktualizovaný volič dátumu a času, teraz už aj viacjazyčný.
 • Jedno prihlásenie, ako na web, tak aj do administrácie. Už viac nie je potrebné osobitné prihlasovanie!
IntegrátorDizajnér
Vylepšenia Joomla 3.7 UX
Správca menu Joomla

Správca menu

Teraz môžete vytvárať, upravovať a organizovať odkazy v menu backendu akokoľvek chcete!

Máte možnosť používať rôzne administračné menu v závislosti na prístupovej úrovni skupín použíateľov
Ak chcete, môžete stále používať predvolené "prednastavené menu" dodané s Joomla! bez akýchkoľvek ďalších úprav.

Integrátor
Joomla TinyMCE editor

Urobte viac pomocou TinyMCE

Do nástrojovej lišty boli pridané nové tlačidlá!

Zjednodušujú váš pracovný postup. Môžete pridávať odkazy na menu, kontakty a kanály noviniek priamo do vašich článkov a modulov.
Prispôsobenie je vylepšené tak, aby každý používateľ mohol používať editor presne podľa jeho chuti. Proces je taký samozrejmý, ako úpravy založené na systéme ťahaj a pusti.
Môže taktiež byť pridaných viacero nastavení v závislosti od skupín používateľov.

Integrátor
Údržba rozšírenia Joomla

Jednoduchšia údržba rozšírení

Vývojári rozšírení teraz môžu v balíčku nastaviť príznak manifestu ich rozšírenia!

Umožní vám to administrátorom zablokovať samostatné odinštalovanie komponentu, modulov a zásuvných modulov.
Takto sa ochránite pred odstránením možno dôležitých častí rozšírenia, ak budete chcieť odinštalovať balíček namiesto odinštalovania rozšírenia.

VývojárIntegrátor

Počkajte, je toho ešte viac...

Množstvo doplnkových funkcií a vylepšení pre vývojárov, integrátorov a dizajnérov!

 • Možnosť definovania vlastného názvu stránky v článku bez položky menu #10838 **
 • Nastavenie cache_path, zachytenie výnimiek pri čistení cache pri ukladaní nastavenia #13520
 • Umožniť registráciu funkcie spätného volania v ladiacej konzole #11700
 • Nový spôsob získavania reťazcov z obchodu #11692
 • Nová možnosť obnovenia uložených polí JTable #11046
 • Udalosť onAfterRenderModules v počítaní modulov #10113
 • V JApplicationCms class bola predstavená nová metóda isClient($identifier) #8971
 • Do mod_articles_news bola pridaná možnosť filtrovania zvýrazených položiek #12547
 • Zobrazenie nastaveného limitu nahrávania pri nahrávaní súborov #12396
 • Pridaná voliteľná predpona textu na stránku formulára hromadného e-mailu #12078
 • Modul Novinky v článkoch vám teraz umožní triedenie článkov podľa 'Dátumu úpravy' #11128
 • V základných nastaveniach teraz máte možnosť nastaviť e-mail s novo pridanými poliami 'Odpovedať' a 'Odpovedať menu' #11015
 • V com_contact je dostupná nová možnosť 'show_info' (zobraziť/nezobraziť) a mnoho ďalších vylepšení #8607
 • Komponent aktualizácií Joomla!: Skontrolujte minimálny podporovaný typ a verziu databázy #12355
 • Indikátor viditeľnosti vám pri zobrazení zoznamu položiek menu ukáže, ktorá položka menu je alebo nie je viditeľná #11998
 • Nový parameter perexu 'zobraziť/ukryť' integrovaný do modulu bleskových noviniek #11564
 • Sledujte vzťahy balíčka/rozšírenia #12977
 • Nový zásuvný modul zobrazujúci výzvu k aktualizácii verzie PHP #11498
 • Zotrieďte v administrácii vaše články podľa hlasov alebo hodnotenia rovnako, ako vo frontende, keď je zapnutý zásuvný modul umožňujúci hlasovanie #11225
 • V médiách je teraz zaškrtávacie pole 'Vybrať všetko', jedným kliknutím tak teraz môžete vymazať priečinok plný položiek, ktoré už nie sú potrebné #8852
 • Nastavenia zobrazené pri poli ‘Použiť globálne’ #11911
 • Šablóna ISIS bola modernizovaná #12319
 • Vylepšený spôsob výberu dátumu a času #11138
 • Používatelia môžu zdieľať sedenia medzi aplikáciami #12068

** Kliknite na číslo vydania pre zistenie ďalších podrobností o funkcii v GitHube.

* V Joomla! 3.7 došlo k viac než 700 vylepšeniam.

Chcete preložiť túto úvodnú stránku? Stačí sa prihlásiť!