joomla 3.7 අභිරුචි ක්ෂේත්‍ර

ඔබට වෙනස් කරගත හැකි ප්‍රදේශ

ඔබට කැමති ක්ෂේත්‍රයක් සමග ඉදිරි පියවර ලෙස ඔබම සකස් කල වෙනස් කල හැකි අන්තර්ගතය ගන්න!

ඔබේ අමුත්තන්ට ලිපි පිළිබද තොරතුරු, භාවිතා කරන්නන් පිලිබදව සහ සම්බන්ධතා ගැන අතිරේක ගුණාංග දැනගන්න අවශ්‍යද? ඔබට වෙනස් කල හැකි ක්ෂේත්‍ර හරහා, ඔබට ඉදිරි මුහුණත(front end) සීමා මායිම් නොමැතිව ඒකාබද්ධ කර පෙන්නුම් කර හැක.
ඔබට වෙනස් කල හැකි ක්ෂේත්‍ර හරහා එකිනෙකට වෙනස් 15 ආකාරයක type ලැයිස්තු , පාඨ සහ දවස්... වෙබ් අඩවියේ පරිපලකයට ලිපි සැකසීමට, මෙන්නම භාවිතා කරන්නම් සහ සම්බන්ධතා නිර්මාණය කල හැක. ලිපියක් සංස්කරණය කිරීමේදී, එක් එක් ක්ෂේත්‍ර වෙනස් tab වල සහ දත්ත පිරවී තිබිය යුතුයි. ක්ෂේත්‍ර සමුහය අතරින්, ඔව්න්ගේ අදාල tabs වලට කණ්ඩායම් කිරීම සිදු කල හැකි. ACL, විවිධ භාෂා, පිරිසැලසුම් සහ අනෙකුත් විවිධ විකල්ප ඔබේ අවශ්යතා සඳහා ඔවුන් මැනවින් සකස් කර ගැනීමට ලබා ගත හැකිය.
සමහර ප්ලගිනය සිද්ධීන් තුළින්, 3 වන පාර්ශ්ව දීර්ඝ සංවර්ධකයින් පහසුවෙන් අභිරුචි ක්ෂේත්‍ර ඒකාබද්ධ කිරීමට හැකි ඔවුන්ගේ උපාංග බවට පහසුකම ද ඇතුළත් වේ. එය ඔවුන්ගේ දීර්ඝ කිරීමක කොටසක් විය හැක, එක සමාන වර්ග වල, tags හෝ ඉතිහාසයේ කොටසක් නම් බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
නව pluginප් කණ්ඩායමක්, “ක්ෂේත්‍ර” ඔබට නව අභිරුචි ක්ෂේත්‍ර වර්ග නිර්වචනය කිරීමට ඉඩ දෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් Twitter plugin එක මගින් ලිපියේ Tweets දෙන ලද hashtag පෙන්වන්න පුළුවන්.

අනුකලකයනිර්මාණකරුප්‍රවර්ධකයෙක්
Joomla 3.7 බහුභාෂා

බහු භාෂා වෙබ් අඩවි

බහු භාෂා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම සහ කළමනාකරණය එතරම් පහසු වී නැහැ!

බහු භාෂා වෙබ් අඩවි කිරීම වඩාත් පහසු වන අතර එයටත් වඩා ස්තුති විය යුතේ බහු භාෂා සංගම් කළමනාකරණය ලක්ෂණයටයි.
මෙම නව බහු භාෂා සංගම් සංරචකය ඔබට ඉඩ ලබා දෙන්නේ එක් අතුරු මුහුණතක සිට ඔබේ අන්තර්ගතයට පරිවර්තනය කිරීමටයි. තෙවන පාර්ශවීය දීර්ඝ කිරීම ගොඩනගන්නන්ගෙන් මෙම නව ලක්ෂණය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා දිගු සූදානමක් විය හැක.
භාෂා කළමනාකරණය ක්‍රමය නිසා විශාල වාසියක් ලැබෙන අතර, අන්තර්ගත භාෂාව දැන් ඉබේම නිර්මාණය අලුත් භාෂා කට්ටලය ස්ථාපන වන විටම සිදුවේ. ඔබට පළකිරීම මත ක්ලික් කරන්න වෙනවා!
එපමණක් ද නොවේ: පරිවර්තනනය කල යුතු කොටස සදහා භාෂා icon එක ඔබන්න. තෝරාගන්න , සංස්කරණය කරන්න සහ ඔබගේ සංගම් කොටස් ඉවත් කිරීමේදී සංගමයේ මෙනුව තුල ඇති tab යොදා ගන්න ...

Joomla 3.7 වැඩිදියුණු කළ වැඩ ප්‍රවාහ

වැඩි දියුණු වූ කාර්ය ප්‍රවාහ

ඔබගේ මෙනු අයිතමය ඔබගේ අන්තර්ගතයේ වර්ගය එක් එක් පියවර තුළ ගොඩනඟනු!

පළමු අන්තර්ගතය’ අපේ අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතියේ හදවතයි.
මෙය බල ගැන්වීමට පියවර කිහිපයක් යොදා ගන්න අතර, එක් එක් වර්ග උත්පාදනය සහ ලිපි ජනනය, සහ මෙනුව ගොඩනැගීම සිදු කරයි. එවිට එක් කාණ්ඩ සහ ලිපි සමග මෙනු අයිතම සම්බන්ධ කල හැක. Joomla! 3.7 වඩා වේගවත් සහ කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩි ප්‍රතිභාවයෙන් සිදුකරයි.
ඔබට දැන් නිර්මාණය කළහැකි “තිත්වයක් ”: මෙනු කොටස්, ලිපි සහ විවිධ ප්‍රබේධ - සියල්ලම එක් පියවරෙන් , අන්තර්ගතය, කාණ්ඩය හා මෙනුව කළමනාකරු අතර එහෙ මෙහෙ නොගොසින්.
නිර්මාණය කිරීමේදී ‘එක ලිපියක්’ මෙනු කොටස්, ටික් කර ‘නිර්මාණය කිරීමේ බොතම ’, ඔබගේ ලිපිය ලියා, එය save කර නව වර්ගයක් ඊට නිර්මාණය කරගන්න ... අවසානයි!
ඔබට සම්බන්ධතා ද නිර්මාණය කල හැක සේම, පුවත් ගොනු, සහ මෙනු කොටස් නිර්මාණයෙන් ගමන් කළහැකි මාර්ගයක් පවතී.

කුඩා වෙනස් කිරීම් වලින් සම්පූර්ණ වෙනසක්

 • බලන්න ඔබගේ ගෝලීය සැකසුම් ඔබගේ අයිතමයට, අනුමනකිරීමක් නොමැතිවීම හෝ නැවත වරක් පරික්ෂා කලයුතුයි.
 • පැතලි, වඩා නවීන පසුපසට අදාළ සැකිල්ල.
 • ඉහළ දැමීමක් සිදු කරනවා දිනය හා වෙලාව ලබාගැනීමේදී, දැන් බහු භාෂාකරණය.
 • එක් ලොගින් වීමක් ඔබගේ site එක සදහා ඉදිරිපස සහ පසුපස (backend and frontend) සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ලොග් වීම අනවශ්‍යි!
අනුකලකයනිර්මාණකරණය
Joomla 3.7 UX නිර්මාණ දියුණු කිරීම
Joomla මෙනුව පාලනය

මෙනුව කළමණාකරණය

ඔබට දැන් නිර්මාණය කළ හැකි, සංස්කරණය හා පසුපස(backend) මෙනුව ඔබ කැමති ඕනෑම ආකාරයකින් මෙනුව සමග සම්බන්ධ කල හැකියි!

ඔබට නිදහස පවතී වෙනස් පරිපාලන මෙනු සදහාඑක් එක් සංවිධාන සදහා විවිධ පරිපාලන මෙනු පවතී.
ඔබ කැමති නම්, පෙරනිමි "preset menu" යොදාගත හැකිවේ Joomla! සමග! ඔබ සිදු කරන කිසිදු වෙනස් කිරීමකින් තොරව.

Joomla TinyMCE සංස්කරණය

TinyMCE සමග වැඩිදුරත්

නව බොත්තම් මෙවලම් තීරුවේ එක් කර තිබේ!

ඔවුන් ඔබගේ කාර්ය ප්‍රවාහ වඩාත් පහසු කරයි. ඔබට එකතු කල හැකි මෙනුව සදහා යොමු , සම්බන්ධතා සහතොරතුරු වාර්තා ඍජුවම ඔබගේ ලිපි සහ මෝඩියුල තුලින්.
භාවිතයට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම දියුණු කර ඇති අතර එමගින් පරිශීලකයාට ඔහුගේ රුචිකත්වය පරිදි editor එක භාවිතා කල හැකිය. සංස්කරණය සිදුවන්නේ ඇද අතහරින්න ක්‍රියාවලිය(drag and drop) මත පදනම් වන නිසා එම ක්‍රියාවලිය පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකිය.
එමෙන්ම සේකසුම් කිහිපයක කට්ටල පරිශීලනය භාවිතා කරන්නන් ගේ කණ්ඩායම් අනුව ලබාදිය හැකිය.

Joomla දීර්ඝ කිරීම් පාලනය

පහසු ව්‍යාප්ති නඩත්තුව

දීර්ඝ සංවර්ධකයින් දැන් ඔවුන්ගේ දීර්ඝ කිරීමේ පැකේජය සලකුණක් ලෙස සැකසිය හැක!

එය ඔබට ඉඩ සලසනවාපරිපාලකයන් වාරණයට ඒ සදහා කොටස් ඉවත් කිරීමෙන්, ඒකක, සහ ප්ලගින වෙන්වෙන්ව සම්බන්ධ කිරීමෙන් සිදුකල හැක.
එය ඔබව අස්ථාපන කිරීමන් ආරක්ෂා කරගන්න වැදගත් අවස්ථාවක් දීර්ඝ කිරීමේ කොටසක්, ඔබ දීර්ඝ අස්ථාපනය කිරීම සදහා පැකේජය අස්ථාපනය කිරීමට සිදු වනු ඇත.

නිර්මාණකරුප්‍රවර්ධකයෙක්

ඉන්න, තවත් බොහෝ දේ තිබේ...

අති විශාල අතිරේක අංගයන් සහ වැඩි දියුණු කිරීම්, ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ නිර්මාණ!

 • ලිපි සදහා ඔබ විසින් සකස් කරන ලද පිටු වල නම සදහන් කිරීමට මෙනුව තුල #10838 ** සදහන් නො කරම ඉඩ ලබා දෙයි
 • Cache_path හි පිහිටවීමේ තොරතුරු අනාවරණය, cache වල පවතින exceptions සොයා ඉවත් කර ඒවා save කිරීම #13520 සිදු කරයි
 • නැවත කතා කිරීමේ(callback) ක්‍රියා සදහා debug කන්සොලය තුල #11700 අවස්ථාව සලසයි
 • නව විධි ක්‍රමයක් ලෙස Strings ලබාගැනීමට #11692 යොදා ගනී
 • Cached වල නැවත පණගැන්වීමට නව හැකියාවක් ලෙස JTable fields #11046 යොදා ගනී
 • onAfterRenderModules හි සිදුවීමක් event in modules තුල ගෙනහැර දක්වන්න #10113
 • නව ක්‍රම isClient($identifier) තුල JApplicationCms වලට හදුන්වාදීම #8971
 • විශේෂාංගය කොටස් තෝරා ගැනීම mod_articles_news වලට එක් කිරීම #12547
 • ලිපිගොනු upload කිරීමේදී සිමා වින්‍යාස පෙන්වීම #12396
 • විකල්ප උපසර්ගයක් Mass Mail වගන්තියෙහි පිටුවකට එක් කිරීම #12078
 • මොඩියුල ලිපි තුල ඇති Newsflash මගින් දැන් ඔබට ඔබගේ 'ලිපි වෙනස් කල දිනය' මගින් බෙදා වෙන් කල හැක #11128
 • ඉහළින් සිදු කරන ආකෘතික වෙනස්කම් මගින්, ඔබට දැන් mail තොරතුරු මෑතකදී එකතු කල 'Reply To' සහ 'Reply To Name' මගින් සකස් කල හැක #11015
 • නව 'show_info' ලක්ෂණය මගින් (නොපෙන්වීම/පෙන්වීම) දැන් පවතින අතර com_contact මගින් එය වඩාත් වර්ධන කර ඇත #8607
 • Joomla! කොටස් යාවත්කාලීන කර ඇත: අඩුම ලෙස සහය දෙන database එකෙහි වර්ගය සහ විස්තරය #12355
 • පෙනෙන දර්ශකය මගින් ඔබට කුමන මෙනුව තුල දත්ත සගවා ඇතිද, හෝ එලෙස මෙනුව තුල පෙන් වන්නේ නැතිද යන්න සදහන් වේ #11998
 • නව splash මොඩියුලය තුල නව 'show/hide' introtext පරාමිතිය එකතු කර ඇත #11564
 • පෙර තිබු package/extension සම්බන්ධතාව එලෙසම යෝදා ගන්නා ලදී #12977
 • නිතරම භාවිතා වන පණිවිඩ සදහා නව plugin එකක් භාවිතා කර PHP version යාවත්කාලින කරනු ඇත #11498
 • තොරතුරැ සදහා වූ vote plugin එකට බලය දී ඇති පරිදි ඔබගේ ලිපිය ලැබුණු ඡන්ද මත හෝ ඇගයුම් මත ඉදිරිපස හා පසුපස තොරතුරු වලට ඉඩ ලබාදිය හැක #11225
 • Media තුල දැන් "සියලු දේ තෝරා ගැනීමට" තේරීම කාවුලුවක් ඇති අතර, එක වරක් click කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය නෙති දෙයක් සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් කල හැක #8852
 • සකස් කිරීමේ මුහුණතේ පසෙකට තබා Global field යොදා ගෙන ඇත #11911
 • ISIS සැකසුම නවීකරණ කරන ලදී #12319
 • දවස සහ වෙලාව ගැනීමේදී දියුණුවක් සිදුකර ඇත #11138
 • පරිශීලකයන් හට සැසි බෙදා හදා ගත හැකි අතර යෙදුම් # 12068

** Issue අංකය මත click කර එම විෂය අංගය පිලිබදව වැඩිදුර තොරතුරු GitHub තුලින් ලබාගත හැක.

700 කට අධික නව දියුණු කිරීම් Joomla! 3.7 මගින් සිදු කර ඇත.

ඔබට මෙම පිටුව පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය වේද? මෙතනින් ඇතුළු වන්න!